به‌ اطلاع دانشجویان عزیز می رساند از امروز دوشنبه مورخ ۹۹/۹/۲۴ ساعت ۱۴ کلاس فارسی عمومی سرکارخانم دکتر شوریده دل برگزار می گردد.