دانشجویان محترم رشته های  روانشناسی عمومی و مشاوره خانواده مقطع کارشناسی ارشد که رشته مقطع کارشناسی غیرمرتبط می باشند درس کاربرد مقدماتی روشهای تشخیص بالینی به عنوان جبرانی در نیمسال جاری ثبت و از روز دوشنبه ۹۹/۹/۳ ساعت ۱۷-۱۵ به صورت آنلاین برگزار می گردد.