دروس مبانی سازمان و مدیریت و اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام به دلیل نرسیدن به حدنصاب برگزار نمی گردد. دانشجویان محترم لطفا سریعا با امور آموزشی تماس حاصل فرمائید.