به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ورودی ۹۹می رساند ،کلاس ها از روز شنبه مورخ ۹۹/۸/۲۴ به صورت انلاین از طریق سامانه وبینار شروع می گردد. دانشجویان محترم حتما قبل از شرکت در کلاس برنامه هفتگی را مجدد بررسی نمایند.