به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی وام دانشجویی می رساند جهت ثبت نام  وام، ابتدا وارد پرتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی https://bp.swf.ir/  شوید و سپس سندتعهد و سایر مدارک خود را طبق آئین نامه مربوطه ، به مسئول امور وام موسسه سرکارخانم جولائی تحویل نمائید.شایان ذکر است موسسات غیردولتی – غیرانتفاعی فقط مشمول وام شهریه می باشند.

مهلت ثبت درخواست و تحویل مدارک تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۹/۵ می باشد.

aeenameh