باسلام، به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، با توجه به قابلیت های موجود در سامانه وبینار (سامانه برگزاری آنلاین کلاس) و سامانه lms (ویژه بارگذاری منابع و یرگزاری آزمونها)و فعال بودن آن قابلیت ها، از دانشجویانی که برای حضور و شرکت فعال در کلاسها با مشکل مواجهند، تقاضا می شود موضوع را با نماینده کلاس در میان بگذارند. نماینده محترم کلاس هم از طریق ایمیل موسسه (hekmatrazavi@hri.ac.ir) اطلاع رسانی و پیگیری نمایند. با تشکر