براساس آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، این موسسه از بین دانشجویان کارشناسی پیوسته که جزء ۱۵ درصد برتر میانگین معدل دانشجویان هم ورودی و هم رشته ای خود می باشند، در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:

۱- روان شناسی عمومی

۲- مشاوره – مشاوره خانواده

۳- مدیریت بازرگانی – بازاریابی

۴-مدیریت آموزشی

و

۵- مددکاری اجتماعی

متقاضیان تا تاریخ ۹۹/۷/۱۰ می توانند جهت ثبت نام به اداره آموزش موسسه مراجعه نمایند.