به اطلاع داوطلبان محترم متقاضی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی می رساند کد این رشته ۲۶۵۳۲ می باشد . برای مشاهده اطلاعات بیشتر به دفترچه دوم انتخاب رشته قسمت اصلاحیه مراجعه فرمایید.