موافقت اصولی با دایر شدن رشته کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی را در سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ به دانشجویان موسسه تبریک عرض می کنیم.
کد انتخاب رشته متعاقبا اعلام خواهد شد.