به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که درس تربیت بدنی۱ و ورزش ۱ را در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ انتخاب نموده اند می رساند جهت شرکت در امتحان به آقای کاهانی (مسئول تربیت بدنی) در پیام رسان واتساپ به شماره تلفن ۰۹۱۵۳۱۸۲۶۲۸  اطلاع دهید.