به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:
پژوهشگاه علوم و فناوری ایران (ایرانداک) سامانه پرسش نامه ساز (پرسا) را راه اندازی کرده و در دسترس همه پژوهشگران کشور گذارده است.
پرسا سامانه ای بر خط برای یاری پژوهشگران در گردآوری و تحلیل داده های پژوهشی با فناوری نوین است.پرسا به پژوهشگران کمک می کند تا پرسش نامه های خود را به آسانی بسازند و آن را درمیان پاسخ گویان پخش کنند و داده های دریافت شده را در گزارش های گوناگون و حرفه ای ببینند و در صورت تمایل این داده ها را برای تحلیل بیشتر به نرم افزارهای آماری انتقال دهند.
آدرس سایت: PORSA.IRANDOC.AC.IR