به اطلاع دانشجویان محترم می رساند؛ سامانه حامیان صندوق رفاه دانشجویان به نشانی www.hami.swf.ir با نیت فراهم سازی سازوکارهای الکترونیک و برخط انتقال مستقیم کمک های خیرخواهانه خیرین توسط وزارت علوم راه اندازی شد.