دانشجویان محترم کلاسهای آموزش مهارتهای مدیران ، مدیریت پروژه ، مدیریت کیفیت و بهره وری، تعمیر و نگه داری ، مدیریت عملیات خدمات ، لینک رسمی دروس جناب آقای دکتر مرادی که از ابتدای ترم تحصیلی آن را همراهی می نموده اید به شرح زیر می باشد:

آموزش مهارت های مدیران
devmanagementskills@

مدیریت پروژه
ProjectDrmoradi@

مدیریت کیفیت و بهره وری
qandpm@

تعمیر و نگهداری
netdrmoradi@

مدیریت عملیات خدمات
https://t.me/joinchat/AAAAAEdnbc75D-Ckm8_vOg