به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی و مدیریت بازرگانی_بازاریابی می رساند، کد شناسه سامانه همانند جو ایرانداک آقای دکتر بذرافشان مقدم جهت ثبت پایان نامه UNstq می باشد.