لینک کانال کلاسها در فضای مجازی به شرح زیر می باشد:

درس تاریخ و مکاتب روان شناسی استاد حسن نژاد

https://t.me/joinchat/Ny0TbxgrRO8cMFMfkEJgrg

آشنایی با فلسفه ی اسلامی استاد رشیدی

https://t.me/joinchat/Drci1BmqjohnWPxKDNo0lw

گروه روانشناسی تحولی با استاد طالبی

https://t.me/joinchat/Drci1Br2ksI1csDsI47qxg

مباحث اساسی در روانشناسی با استاد طاهری

https://chat.whatsapp.com/DcHF6DPwLrU8P2eGSRUz5g

زبان تخصصی ۱ استاد داور پناه

https://t.me/joinchat/FoTFCBRzrXOYZKFUHkqXHQ

زبان تخصصی ۲ استاد داورپناه

https://t.me/joinchat/Bi6CVkTWsidsMVN1FkBvcQ

تاریخ اسلام آقای عبداللهی شورجه

https://chat.whatsapp.com/EuzjrWZPcleA79KQsJVtNl

شماره تلفن جناب آقای جلالی جهت شرکت در گروه درس انقلاب اسلامی

۹۸۹۳۳۰۴۹۵۸۸۳+

شماره تلفن جناب آقای دکتر حمیدرضا قنبری جهت شرکت دانشجویان گروه روانشناسی در درس آمار

۹۸۹۳۸۸۲۱۹۶۰۲+

ادرس ایدی تلگرام سرکار خانم ‌دکتر یزدانیان جهت شرکت دردرس ژنتیک

MohtaramYazdanian@

آدرس درس مبانی مردم شناسی جناب آقای‌دکتر تیموری

Mahmoudteimouri@

آدرس درس بازاریابی پیشرفته جناب آقای‌دکترپورسلیمی

۹۸۹۱۵۹۰۵۸۶۶۴+

جهت پیوستن به لینک ریاضی۲با این شماره اقدام بفرمایید

۰۹۹۲۸۷۴۳۰۶۹

جهت پیوستن به گروه در انقلاب جناب آقای جلالی به ایدی زیر بپیوندید

alijalalimehr@

درس انقلاب استاد جلالی مهر

https://t.me/joinchat/GY3QpRvyL3QULZg3NodA2g

ایدی  درس زبان سرکارخانم قلی زاده

HekmatRazaviGeneralLanguage@

درس تجزیه تحلیل فنی

https://t.me/joinchat/EOcbGU7qBYu4fi8vq3YBzQ

لینک کانال درس اندیشه ۱ سرکارخانم میرسیدی
https://chat.whatsapp.com/KiK9BWswrvF6JF4J4jQ2H9

لینک کانال درس اخلاق و تربیت اسلامی سرکارخانم میرسیدی https://chat.whatsapp.com/EyO4mK1X4JTJn1lXMXylRj

جهت شرکت در کلاس های مجازی جناب آقای قاسمیان هماهنگی با شماره ۰۹۱۵۷۶۷۶۳۶۲ 

لینک گروه مدیریت مالی ۱ از منظر اسلام استاد عزیزی

https://t.me/joinchat/Bi6CVkXhJqRx8wn0WScZkg

دانشجویان درس مدیریت مالی۲ جناب آقای عزیزی جهت اطلاع از کلاس مجازی با شماره زیر تماس حاصل فرمایند: ۰۹۱۵۱۱۱۱۸۷۲

دانشجویان محترم درس روانشناسی اعتیاد جناب آقای دکتر قجاوند با شماره ۰۹۰۱۶۷۶۲۹۱۱ تماس حاصل فرمایند.

لینک ‌کلاس فارسی عمومی سرکارخانم شوریده دل

https://t.me/joinchat/BbhaTBSf31F7h8CWMinUrQ
لینک درس تاریخ اسلام سرکارخانم دوستی

https://chat.whatsapp.com/C6p8zxGPmwlFvZZrRMwobq

لینک درس بودجه استاد شعاع حسینی

‏https://chat.whatsapp.com/Hqm5Fczv9gHC18dlayFnNK


لینک درس میانه ۲ استاد رئوفی

‏https://chat.whatsapp.com/G73Y0XzPH9g1c7IpLKFoiB


لینک درس روش تحقیق استاد اهنچیان

‏https://chat.whatsapp.com/KlYeWHlQPro4Y62p6RT4QL