کلاس نظریه ها و روشهای گروهی جناب آقای دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی امروز مورخ ۹۸/۱۱/۲۴ استثنا ساعت ۱۰ برگزار می گردد.