دانشجویان رشته مشاوره خانواده مقطع کارشناسی ارشد جهت انتخاب درس جبرانی آسیب شناسی روانی به امور آموزشی موسسه مراجعه یا تماس تلفنی حاصل فرمایند.