به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره و روانشناسی عمومی که نیمسال اول با جناب آقای دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی کلاس داشته اند ، می رساند روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۳ در کلاس ۱۰۱ حضور بهم رسانند. لازم به ذکر است حضور همه دانشجویان الزامی است.