به اطلاع دانشجویان شرکت کننده در کارگاه لاغری پایدار ( آقای دکتر طهرانچی) می رساند برگزاری این کارگاه همراه با کارورزی در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۶ لغو ودر تاریخ۹۸/۱۱/۱۰ انجام خواهد گردید.