به اطلاع دانشجویان شرکت کننده در کارگاه لاغری پایدار ( آقای دکتر طهرانچی) می رساند آخرین جلسه کارگاه لاغری پایدار جناب آقای دکتر طهرانچی روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۷ برگزار خواهد گردید.