قابل توجه دانشجویان گرامی 
انتخابات کانون  همیاران  سلامت روان برگزار می گردد.
زمان پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۲ از ساعت ۹ الی ۱۲
مکان: اتاق کامپیوتر
لذا از دانشجویان تقاضا می شود در این انتخابات حضور حداکثری داشته باشند.