آن دسته از دانش آموختگانی که وام دانشجویی خود را تسویه نموده اند؛می توانند با مراجعه به آدرس bp.swf.ir نسبت به تسویه حساب خود اقدام نمایند.tasvieh