کلاس جبرانی درس هدایت و مشورت استاد محترم جناب اقای اصغری نکاح هفته آینده مورخ ۹۸/۹/۲۰  برگزار می گردد.