از کلیه متقاضیان محترم وام دانشجویی که برای اولین بار قصد دارند درخواست وام خود را ثبت نمایند تقاضا می شود به آدرس bp.swf.ir مراجعه وگزینه تشکیل پرونده را انتخاب، اطلاعات خود را ثبت نمایند .لازم به ذکر است پس ار تائید اطلاعات از سوی دانشگاه باید مجددا وارد پرتال فوق شده و درخواست وام نمایند.