کلاس حسابداری۱ گروه مدیریت ( مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی و مدیریت صنعتی) چهارشنبه ها ۱۱/۴۵-۱۱ و ۱۳/۳۰-۱۲ در کلاس ۱۰۷ برگزار می گردد.