کلاس برنامه ریزی مالیاتی رشته مدیریت مالی استاد محترم جناب آقای شعاع حسینی طی دو هفته آینده (از شنبه مورخ ۹۸/۷/۲۰ تا ۹۸/۸/۲) برگزار نمی گردد.