کلاس اموزه های روان شناختی در قران استاد محترم جناب اقای خاتمی هفته آینده(۹۸/۷/۲۰ لغایت ۹۸/۷/۲۵) تشکیل نمی گردد.