قابل توجه دانشجویان محترمی که درس تربیت بدنی یا ورزش را انتخاب کرده اند؛ شروع کلاسها از ۲۰ مهرماه می باشد.