دانشجویان محترم رشته مشاوره خانواده مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۸ با توجه به تغییر برخی کلاسها، خواهشمنداست جهت مشاهده برنامه کلاسی به پرتال دانشجویی مراجعه فرمایند.