به اطلاع دانشجویان محترم می رساند؛ از روز شنبه مورخ ۹۸/۶/۲ تا چهارشنبه ۹۸/۶/۶ ساعت کاری موسسه از ساعت ۷/۳۰ تا ۱۳/۳۰ و پنجشنبه ۷/۳۰ تا ۱۲ می باشد.