به اطلاع دانشجویان غیرایرانی می رساند؛ نمایندگی امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی خراسان رضوی از تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ لغایت ۱۳۹۸/۵/۳۱ تعطیل می باشد و پاسخگویی فقط به صورت تلفنی از طریق شماره ۳۸۸۰۲۸۰۷-۰۵۱ ممکن می باشد. لذا جهت پیشگیری از جریمه اقامت هرچه سریعتر اقدام فرمائید.