قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان گرامی کلیه کلاسهای روزهای شنبه ۹۸/۳/۴ و چهارشنبه ۹۸/۳/۸ ساعت ۱۰-۸ برگزار نمی گردد.