کلاس جبرانی مبانی حقوق استاد صفری سه شنبه مورخ ۹۸/۳/۷ از ساعت ۱۲ الی ۱۴ در کلاس ۱۰۲ برگزار می گردد.