کلاس جبرانی درس روانشناسی دین استاد محترم جناب آقای ثنائی در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱/۲۶ ساعت ۱۲ در کلاس ۱۰۱ برگزار می گردد.