کلاس جبرانی درس اخلاق اسلامی سرکار خانم همتی به شرح زیر برگزار می گردد:

شنبه : ۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۸ تا ۱۲

چهارشنبه : ۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴ تا ۱۸