امتحانات میان ترم دروس جناب آقای دکتر جوان جعفری به شرح زیر در ساعات کلاسی برگزار می گردد:

  1. مدیریت ارتباطات مشتری           1398/1/22
  2. بازرایابی صنعتی و خدمات         1398/1/29
  3. تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم     1398/1/31
  4. سیستم های اطلاعاتی مدیریت       1398/02/7
  5. اخلاق حرفه در مدیریت              1398/2/14