دانشجویان محترم رشته های روانشناسی عمومی و مشاوره خانواده با رشته های کارشناسی غیرمرتبط جهت انتخاب درس جبرانی با امور آموزشی موسسه تماس حاصل فرمایند.

شروع کلاسها ۹۷/۱۲/۱