ضمن تبریک به مناسبت شروع نیمسال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت اساتید و دانشجویان محترم به اطلاع می رساند شروع کلاسها از روز شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ می باشد.