دانشجویان محترم متقاضی دروس تربیت بدنی در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ جهت پیش ثبت نام به امور آموزشی مراجعه فرمایند.