کلاس جبرانی درس توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه سرکارخانم حسین زاده ملکی شنبه ۹۷/۱۰/۱ ساعت ۱۲-۸ برای هر دو گروه برگزار می گردد.