از دانشجویانی که برای ثبت نام  وام از گزینه تشکیل پرونده استفاده نموده اند تقاضا می شود مجددا وارد پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویی به آدرس bp.swf.ir شده  گزینه ورود به پرتال را انتخاب و به جای نام کاربری و رمز عبور کدملی خود به همراه خط تیره را وارد نموده و درخواست وام شهریه غیرانتفاعی قرض الحسنه مهر ایران را انتخاب نمایند، در غیر اینصورت تقاضای وام شما از طریق  اموردانشجویی موسسه قابل بررسی نخواهد بود.