زمان: یکشنبه ۹۷/۸/۱۳ ساعت ۹/۳۰ صبح ، مکان: میدان بسیج – ابتدای خیابان فدائیان اسلام – جنب بانک تجارت