دانشجویان محترم می توانند جهت دسترسی به مقالات ونشریات تخصصی علوم انسانی به آدرس زیر مراجعه نمایند:

http://journals.atu.ac.ir

ضمنا به منظور دسترسی آسان و طبقه بندی شده به جدول زیر مراجعه نمائید.

آدرس اصلی مجلات تخصصی علوم انسانی