کلاس روانشناسی احساس و ادراک و کلاس نظریه های پیشرفته استاد محترم آقای دکتر مقدس زاده روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۸/۱۰ برگزار می گردد.