به اطلاع دانشجویان محترم رشته روانشناسی مقطع کارشناسی ورودی ۹۷ می رساند؛ جلسه توجیهی با مدیرگروه این رشته ، جناب آقای دکتر طالبیان شریف ، روز دوشنبه مورخ ۹۷/۸/۷ ساعت ۱۴-۱۳/۳۰ در کلاس ۱۱۰ برگزار می گردد.