به اطلاع دانشجویان محترمی که درس تربیت بدنی را انتخاب نموده اند می رساند شروع کلاسهای تربیت بدنی از روز شنبه مورخ ۹۷/۷/۲۸ می باشد.