سقف مبلغ وام دانشجویی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ۵۰۰۰۰۰۰ ریال و برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد۱۱۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد.دانشجویان متقاضی جهت استفاده از وام می بایست همراه با ضامن خود به بانک قرض الحسنه مهر ایران مراجعه نمایند.متقاضیان محترم تا تاریخ۲۵/۹/۹۷ فرصت دارند جهت تکمیل مدارک و ثبت نام به پورتال صندوق رفاه به آدرس اینترنتی bp.swf.ir مراجعه نمایند.