ضمن عرض تبریک به مناسبت پذیرش شما در موسسه آموزش عالی حکمت رضوی، به استحضار پذیرفته شدگان محترم می رساند،  نحوه و زمان ثبت نام در اطلاعیه های بعدی که از طریق سایت و پیام رسان  اطلاع رسانی موسسه اعلام خواهد شد.

بنابراین از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خودداری نموده و منتظر اطلاعیه های بعدی (بدون توجه به تاریخ های اعلام شده در وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور) باشید.

مدیریت آموزشی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

پیام رسان سروش:

http://Sapp.ir/hekmatrazavi

پیام رسان آی گپ:

http://igap.net/hekmatrazavi