ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از روز شنبه مورخ ۳ شهریور ۱۳۹۷ از طریق پرتال دانشجویی می باشد.