با سلام و احترام، به پیوست نامه شماره ۵۲۰۹/۱۲۰/۳۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امورایثارگران در خصوص عدم پرداخت شهریه دانشجویان مشروط درپایان هرترم ارسال می گردد.