کلاس تربیت بدنی گروه برادران امروز دوشنبه مورخ ۹۷/۲/۳۱ از ساعت ۱۶ به ۱۵ تغییر نموده است.